Ontstaan van Wandelvereniging Voerendaal

1974 – Vanaf 1974 werden wandelingen georganiseerd door het Missie-comité. Deze staan bekend onder de naam MIVO (MIssie-VOerendaal).

1995 – Dit comité stopt met het organiseren van wandelingen.

1996 – Oprichting van Wandelvereniging “de Pinteliers”.  Elke derde zondag van de maand werd er gewandeld in een mooi gebied in Zuid Limburg  en elke donderdag werd er gewandeld rondom Voerendaal. De leden zijn tevens lid van de Nederlandse Wandelbond. Twee maal per jaar worden wandelingen georganiseerd, waaraan wandelaars uit geheel Nederland aan deel namen.

2005 – De naam van de Wandelvereniging wordt gewijzigd in WANDELVERENIGING VOERENDAAL.

2014 – Er vindt een fusie plaats van de twee Nederlandse Wandelbonden, namelijk NWB  en KNBLO.   Onze leden kunnen daar lid van blijven. Maar tevens wordt voor onze vereniging  het Verenigingslidmaatschap ingevoerd.

2021 – Wandelvereniging Voerendaal bestaat VIJFENTWINTIG jaar.  11 leden van het eerste uur zijn gehuldigd.