BESTUUR
Bestuur Wandelvereniging Voerendaal
functie naam aftredend
Voorzitter Ben Linnartz 2020
Secretaris Ineke van Hemmen 2022
Penningmeester Jo Brouwers 2021
lid Jos Claus 2023
Adviseur bestuur routes Leo Cremer